Članek
Strokovni odbor: Barbara Zupančič
Objavljeno May 17, 2023

Naš strokovni odbor je pomemben del projekta, ki bo aktivno delal na ustvarjanju kvalitetnih rešitev problematike.

Ena izmed članic odbora je tudi Barbara Zupančič, univ.dipl.psih., direktorica Listine raznolikosti Slovenija. Pri svojem delu jo vodi spoštovanje raznolikosti ter kreativno iskanje novih načinov pri usposabljanju, zaposlovanju in vodenju oseb iz ranljivih skupin.

»Gospodarstvo lahko ponudi zelo raznolika delovna mesta, ki jih posamezniki iščejo na svoji karierni poti. Osebe s statusom invalidnosti, kot tudi mladina s posebnimi potrebami (ki so na začektu svoje karierne poti), imajo enake želje kot vsak človek - in sicer prispevati v družbi z delom. Menim, da je delo najvišja oblika družbene vključenosti. Je temeljna vrednota sodobne družbe a tudi pravica vsakega posameznika. Je prostor, kjer si lahko razširimo socialno mrežo, ki je ključna za duševno zdravje človeka.«

- Barbara Zupančič

#aktualno