Članek
Marko Lotrič

predsednik Državnega sveta RS

Objavljeno May 05, 2023

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS, je na posvetu v Državnem svetu z občinstvom delil svoj pogled na področje zaposlovanja invalidov. Kot predstavnik in predsednik državnega sveta je namreč v edinstveni vlogi predstavnika države, katere podpora je za dolgoročen uspeh ključnega pomena.

»V Konvenciji o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala 2008, so zapisane številne pravice invalidov, o katerih pogosto slišimo, ni pa nujno, da jih tudi razumemo in zavestno ter družbeno odgovorno udejanjamo. O specifiki potreb invalidov, predvsem pa o neverjetni angažiranosti pri delu, se sicer Državni svet iz prve roke uči že nekaj desetletij. Državni svetnik Danijel Kastelic, ki vodi današnji posvet in predseduje Komisiji Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, je namreč paraplegik. Na podlagi osebne izkušnje dobro pozna izzive izobraževalnega sistema in trga delovne sile za invalide. Tudi njegov predhodnik v Državnem svetu - že pokojni gospod Boris Šuštaršič, je kljub mišični distrofiji vedno znova dokazoval, da sta aktiven življenjski slog in aktivno udejstvovanje na trgu dela, v podjetniških vodah in politiki ob ustrezni podpori, predvsem pa močni volji posameznika dosegljiva tudi za invalide.«

- Marko Lotrič

#aktualno