Članek
Kaj pravi nova strategija za pravice invalidov?

Po podatkih Svetovne zdravstvene zveze se število invalidov povečuje. Že zdaj je na svetu več kot milijarda ljudi, ki živijo z različno obliko invalidnosti.

Objavljeno May 08, 2023

Po podatkih Svetovne zdravstvene zveze se število invalidov povečuje. Že zdaj je na svetu več kot milijarda ljudi, ki živijo z različno obliko invalidnosti, od teh jih skoraj 200 milijonov doživlja precejšnje ovire, ki jih omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi. Več kot 45 milijonov ljudi v Evropi - povprečno kar vsak šesti med nami, starih od 15 do 64 let, ima dolgotrajne težave ali status invalida. Med prebivalci Evropske unije je več kot 15% invalidov, med prebivalci Slovenije pa jih je okoli 12–13%.

Mnogi invalidi nimajo enakega dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitvenih možnosti, niso deležni storitev, ki jih potrebujejo in so velikokrat izključeni iz vsakodnevnih dejavnosti. Zato ima Evropska Unija posebno zakonodajo in politike, ki se osredotočajo na izboljšanje življenja invalidov in odpravljanje diskriminacije. EU podpira države članice pri izvajanju politik, programov in projektov za invalide in financira številne projekte za izboljšanje njihovega položaja v družbi.

Tudi v prejšnjem desetletju je Evropska komisija objavila evropsko strategijo o invalidnosti. Za dosego nadaljnjega napredka pri zagotavljanju polne udeležbe oseb s posebnimi potrebami, je Evropska Komisija sprejela akcijski načrt za novo desetletje. Nova in okrepljena strategija za pravice invalidov 2021-2030 bo vodila ukrepe držav članic in institucij EU, gradila na dosežkih prejšnjih desetih let in ponujala rešitve za prihodnje izzive.

Kakšni so cilji strategije?

Strategija za pravice invalidov 2021-2030 si prizadeva za reševanje raznolikih izzivov, s katerimi se soočajo osebe z invalidnostjo.

Kljub vsem ambicioznim prizadevanjem v prejšnjem desetletju je treba storiti še več. Obnovljen cilj strategije je graditi na doseženem napredku na vseh področjih in duhu vrednot EU. Poleg tega pa zagotoviti, da bodo osebe s posebnimi potrebami v Evropi, ne glede na spol, rasno ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, starost ali spolno usmerjenost uživale svoje človekove pravice, imele enake možnosti in enak dostop do udeležbe v družbi in gospodarstvu in ne glede na svoje potrebe po podpori, ne bodo več žrtve diskriminacije.

Strategija se osredotoča na različne vidike vsakdanjega življenja invalidov:

  • omogočanje lažjega premikanja invalidov v katerokoli državo EU in svobodnega življenja;

  • nuditi pravo podporo invalidom za dobro življenje;

  • uresničevanje njihove neodvisne življenjske realnosti;

  • biti aktivni del skupnosti;

  • sprejemanje lastnih odločitev o svojem življenju;

  • imeti enake možnosti za delo in študij kot njihovi vrstniki;

  • imeti dostop do zdravstvene oskrbe in kritičnih storitev, ki jih potrebujejo;

  • boj proti predsodkom in nepravičnemu obravnavanju zaradi njihove invalidnosti.

EU s tem polaga trdno osnovo, na kateri lahko po vseh teh prizadevanjih nadaljuje gradnjo. Zato je pomembno, da nova strategija, okrepljena za pravice invalidov, služi kot vodilo za vse ukrepe držav članic in institucij EU za reševanje preostalih izzivov.

Na konkretne ukrepe za zaposlovanje invalidov v EU zaenkrat še čakamo, vendar smo z novo strategijo, ki izboljšuje njihovo vsakdanje življenje, korak bližje njihovi socialni in delovni vključenosti.

Še več o novi strategiji pa najdete na spodnjih povezavah:

#raziskujemo