Članek
Listina raznolikosti Slovenija

Ključ do uspeha projekta so naši partnerji, ki nam pomagajo ustvarjati bolj vključujočo prihodnost!

Objavljeno May 18, 2023

Listina raznolikosti je ena izmed aktualnih prostovoljnih evropskih iniciativ raznolikosti, s ciljem spodbuditi zasebne in javne organizacije k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj organizacij.

Je dokument, ki sestoji iz načel raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu. Podpisnik v imenu organizacije, ki jo predstavlja, prostovoljno podpiše dokument, s čimer se zaveže k preprečevanju vseh oblik diskriminacije in k oblikovanju politike raznolikosti, ki promovira enake možnosti, vključenost in raznolikost, s prepoznavanjem individualnih spretnosti.

»Projekt Vključen svet je edinstveni projekt, ki odgovarja na ključni izziv slovenskega delovnega okolja pri vključevanju oseb z invalidnostjo. In sicer kako priti do podporne mreže strokovnih služb, ključnih informacij ter znanj na področju zaposlovanja oseb z invalidnostjo. Dodana vrednost tega projekta je, da prihaja na pobudo gospodarstva in da bo predstavljala stičiče komunikacije treh najpomembnejših deležnikov v zgodbi: oseb z invalidnostjo, države in gospodarstva. Podpisniki Listine raznolikosti Slovenija si želijo napredovati tudi na tem področju, in verjamemo, da bo projekt velik doprinos k bolj vključujočim delovnim mestom tudi za skupino oseb z invalidnostjo.«

- Listina Raznolikosti Slovenije

#aktualno #podporniki