Članek
Strokovni odbor: Tanja Kovačič
Objavljeno May 19, 2023

Naš strokovni odbor je pomemben del projekta, ki bo aktivno delal na ustvarjanju kvalitetnih rešitev problematike.

Ena izmed članic odbora je tudi Tanja Kovačič, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, sodelavka v strokovni službi Zveze Paraplegikov Slovenije. Tanja dela tudi na posebnih socialnih programih, najraje pa sodeluje z mladimi osebami z ovirami ter jih podpira na področju socialne aktivacije in zaposlovanja.

"Zveza paraplegikov Slovenije je ponosna, da je ena od osrednjih partneric projekta, ki osvešča o problematiki zaposlovanja invalidov. Bistveno je, da projekt aktivno poganjajo sami invalidi, ki stremijo k povezovanju vseh strateških partnerjev z namenom vplivanja na dolgoročne pozitivne spremembe.
Invalidi se kljub evropski in nacionalni zakonodaji, ki predpisujeta nediskriminatoren odnos do invalidov na vseh ravneh družbe, še vedno soočajo z oteženim dostopom do delovnih mest. Omejitve predstavljajo tako nedostopni prostori, kot tudi predsodki do invalidov.
S projektnimi aktivnosti želimo delodajalce osveščati o pozitivnih učinkih enakopravnega zaposlovanja invalidov, o možnostih pridobitve finančnih vzpodbud in z njimi deliti primere dobrih praks. Invalide bomo podprli pri njihovi odločitvi za zaposlitev in jih informirali o možnostih, pravicah in dolžnostih v procesu iskanja zaposlitve. Z državnimi inštitucijami pa bomo nadaljevali aktivno komunikacijo z namenom sistemskega reševanja področne problematike."

- Tanja Kovačič

#aktualno