Članek
Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije je je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji.

Objavljeno Jun 13, 2023

Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast.

Je nevladna organizacija, ki zastopa interese slovenskega gospodarstva. Deluje kot informativni organ v okviru gospodarsko-poslovnih storitev in ščiti interese članov slovenskega gospodarstva na področju gospodarske politike.

»Delodajalci smo nedvomno zainteresirani za odpravo birokratskih ovir pri zaposlovanju invalidov in za vzpostavitev preglednega, transparentnega in celostnega pristopa na področju zaposlovanja invalidov. Zato upamo, da bo projekt prinesel nadaljnje korake k ureditvi ustreznih in preglednih pravnih podlag, izobraževanja in sodelovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja invalidov z namenom krepitve zadovoljstva in sinergije med vsemi deležniki procesa in s ciljem čim večjega vključevanja usposobljenih invalidov v zdrava delovna okolja.«

- Nina Ličar, predstavnica pravne službe Gospodarske zbornice Slovenije

#podporniki