Članek
Prednosti projekta
Objavljeno Jun 27, 2023

Čeprav so prioriteta, pa projekt ne dela zgolj v dobrobit invalidov. Z izvajanjem aktivnosti in politik vključenosti, lahko namreč pridobi celotno podjetje.

  • Podjetja, ki dajejo prednost vključevanju in enakosti invalidov, bodo bolj verjetno pritegnila vrhunske talente.

  • Podjetje, ki ceni raznolikost in vključenost, velja za zaželeno mesto za delo, takšno okolje pa bo pritegnilo tudi vrhunske talente.

  • Podjetja, ki v delovno okolje vključujejo zaposlene invalide, bodo bolj verjetno spodbujala inovativnost in ustvarjalnost. Raznolika delovna sila v proces poslovanja prinaša različne ideje in načine razmišljanja, kar lahko vodi do bolj kreativnih rešitev in bolj inovativne kulture.

Verjamemo, da ima projekt ogromno priložnosti za izboljšanje trenutnega stanja in razmer na trgu zaposlovanja invalidnih posameznikov. Na tem mestu lahko omenimo povečanje razumevanje in sposobnost oskrbe invalidnih strank, ki je ena izmed zelo pomembnih prednosti in priložnosti za podjetja.

#aktualno