Članek
MojeDelo

Skupaj lahko gradimo družbo, ki ceni in spoštuje različnosti ter omogoča vsakomur, da prispeva svoj delež.

Objavljeno Jun 28, 2023

Vključevanje invalidov na trg delovne sile je ključen korak na poti k bolj pravični in inkluzivni družbi, zato smo izjemno hvaležni za vsakršno podporo na naši poti. Projekt podpira tudi MojeDelo.com, največji in najbolj prepoznaven karierno-zaposlitveni portal v Sloveniji.


O pomembnosti vključevanja invalidov v delovni proces smo se pogovarjali z Moniko Burjek, vodjo HR storitev pri MojeDelo.com.

“Vključevanje daje občutek sprejetosti, ki nam omogoča, da se na delovnem mestu počutimo dobro in pripadno. Pri MojeDelo.com verjamemo, da invalidnost nikakor ne sme biti ovira pri zaposlovanju, sprejetost invalidov na delovno mesto pa nudi široko paleto pozitivnih dejavnikov, tako za zaposlene, kot za invalide, ki se pridružijo ekipi.
Delodajalci, s katerimi sodelujemo, nam pripovedujejo, da invalidi prinesejo v delovna okolja novo energijo, ekipni duh in motivacijo, ki povzdigne celotno ekipo. Ostali zaposleni se od invalidov naučijo vztrajnosti in poguma, uvidijo, da v življenju ni ovir, medtem ko se invalidi v skupini ostalih zaposlenih počutijo enakovredne, sprejete in sposobne, kar so neprecenljiva spoznanja in vplivajo na vse ranljive skupine v družbi. Vedenje, da se je mogoče vključiti v delo, v družbo, v svet, ki ne deli ljudi.Zato smo prepričani, da lahko podjetja z ustreznimi pogoji in prilagoditvami pomagajo invalidom, da se lahko izkažejo na različnih delovnih mestih. Obenem pa je dokazano, da imajo ostali zaposleni, ki se na delovnem mestu srečujejo z raznolikostmi glede telesne invalidnosti, manj predsodkov in so bolj odprti za sprejemanje tistih, ki so drugačni od njih.


S tem, ko podjetja odprejo vrata invalidom, se jim odpirajo nova obzorja za inovacije in kreativnost. Raznolikost pogledov in izkušenj prinaša nove ideje, ki lahko pripomorejo k razvoju in uspehu podjetij. Prav tako aktivno vključevanje invalidov na trg dela pomeni, da se izkorišča njen celoten potencial. Predvsem pa se pokaže človečnost v vsej svoji širini. To pa so najlepši temelji za uspešna in zdrava podjetja.

Vključenost raznolikih skupin pripomore tudi k izgradnji pozitivne podobe podjetij. Družba namreč vse bolj ceni podjetja, ki so družbeno odgovorna in se zavzemajo za enakost. S podporo projektu
vkljucenisvet.si, ki predstavlja aktivno vključevanje invalidov, podjetja krepijo svoj ugled in pridobivajo zaupanje znotraj podjetja in izven njega. Z zagotavljanjem pravičnih in enakih možnosti vključevanja, pa gradimo vključujočo družbo, ki spoštuje in ceni raznolikost, za čimer odločno stojimo tudi pri MojeDelo.com.”

Izjemnega pomena je, da k ustvarjanju bolj vključujočega sveta za vse pristopijo tudi tovrstne organizacije in platforme, kot je MojeDelo. Portal MojeDelo je namreč prva izbira uporabnikov, ki so na svoji karierni poti pripravljeni narediti naslednji korak. Obenem pa imajo že preko 19 let izkušenj - kot strokovni in učinkovit partner večine slovenskih podjetij pri iskanju novih talentov, za katera tudi razvijajo orodja in izobraževanja, ki najbolje odgovarjajo na sodobne izzive upravljanja s kadri in rekrutiranja. Skupaj do bolj vključenega sveta.

#aktualno #podporniki