Članek
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Objavljeno Jun 22, 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pomemben državni organ, ki skrbi za pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških ter veliko več. Eden izmed pomembnih organov ministrstva je tudi Direktorat za invalide.

Na Direktoratu za invalide sodelujejo pri pripravi zakonov in drugih predpisov, ki pomembno vplivajo na položaj invalidov v družbi, ter spremljajo izvajanje državnega programa invalidskega varstva, socialnega varstva, programa zaposlovanja in podobno.

Sodelovanje ministrstva pri projektu je skladno s sledenjem ministrstva načelom konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov.

»Posebno pozornost v družbeni razpravi o vključenosti moramo vedno nameniti bolj ranljivim v naši družbi. Zato na ministrstvu pozdravljamo osveščevalno in povezovalno vlogo projekta Vključen svet, ki krepi sistem vključevanja invalidov na trg dela. Zaposlitev omogoča finančno neodvisnost, socialno integracijo in izpolnjevanje ambicij, vse to pa je izjemnega pomena za slehernika. Vsak mora imeti možnost biti vključen. Biti vključen pomeni izkoristiti osebni potencial, sodelovati v različnih segmentih družbe in nenazadnje osebno rast ter družbeno kohezijo.«

- Helena Porenta, podsekretarka Direktorata za invalide

na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

#aktualno #podporniki