Članek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Objavljeno Jul 06, 2023

Partner projekta "Vključen svet" je tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki nudi invalidom strokovno in celovito podporo pri vključevanju na trg dela.

Zavod RS za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Njihove storitve so namenjene brezposelnim, iskalcem zaposlitve in mladim, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, delodajalcem, izvajalcem programov zaposlovanja in socialnim partnerjem, strokovnim institucijam in širši javnosti.

»Zavod je pomemben deležnik na področju pomoči invalidom predvsem z vidika zaposlitvene rehabilitacije in vključevanja invalidov na trg dela. Za uresničitev izjemno velikega potenciala te skupine zelo različnih posameznikov potrebujemo celoten spekter oziroma nabor rešitev ter storitev in predvsem stabilno podporno mrežo, ki omogoča kakovostno vključevanje invalidov na trg dela. Pomemben del te mreže predstavljajo rehabilitacijski svetovalci Zavoda, ki nudijo invalidom strokovno in celovito podporo pri vključevanju na trg dela, prav zato je izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov del temeljne dejavnosti Zavoda. Prav zato bomo z znanjem in izkušnjami naših strokovnih sodelavcev aktivno sodelovali tudi v projektu Vključen svet ter naše aktivnosti za povečanje zaposljivosti invalidov povezovali še z drugimi ključni deležni na trgu dela, obenem pa se pridružujemo tudi medijski kampanji za lažje vključevanje te ranljive skupine na trg dela.«

- Greta Metka Barbo Škerbinc, v.d. generalne direktorice Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

#aktualno #podporniki