Članek
Pomen projekta
Objavljeno Jul 17, 2023

Vključenost invalidov na trg delovne sile lahko vzamemo tudi kot orodje za zmanjševanje družbene izolacije in spodbudo socialne vključenosti te skupine!

Invalidnost lahko pogosto vodi v izolacijo in marginalizacijo, kar posledično negativno vpliva na duševno zdravje in dobro počutje. Socialne interakcije in povezave so bolj verjetne pri invalidih, ki so vključeni v delovni proces, saj lahko to pomaga zmanjšati socialno izolacijo in spodbuja socialno vključenost.

Namen projekta tako ni osredotočen zgolj na izboljšanje zaposlitvenih možnosti invalidnih posameznikov ampak konkretno spremeniti njihovo sedanjo vključenost in izzive pri vključevanju v družbo. Poleg tega, da imajo zaposleni invalidni posamezniki veliko očitnih koristi za podjetje in družbo, je zelo pomemben vidik tudi njihovo mnenje in pomoč pri soustvarjanju boljšega okolja, prilagojenega njihovim potrebam.

  • Zaposleni invalidi imajo lahko ključno vlogo pri prepoznavanju in reševanju težav z dostopnostjo v podjetju.

  • Imajo edinstveno sposobnost razumevanje izzivov, s katerimi se soočajo invalidi in lahko zagotovijo dragocen vpogled v to, kako izboljšati dostopnost in vključenost.

#aktualno