Članek
Spreminjamo percepcijo: vključevanje invalidnih oseb na trgu delovne sile
Objavljeno Jul 25, 2023

Naš cilj je doseči pomembno spremembo v percepciji vključevanja aktivnega dela invalidnih oseb na trg delovne sile. Želimo preseči omejitve in stereotipe ter graditi na resničnosti: invalidnost ne sme biti ovira pri zaposlovanju, ampak priložnost za raznolikost, inovativnost in uspeh!

Zavzemamo se za izobraževanje delodajalcev, ozaveščanje javnosti ter ustvarjanje okolja, ki spodbuja in omogoča enake priložnosti za vse. Skupaj bomo premaknili meje in ustvarili inkluziven trg delovne sile, kjer se vsak posameznik, ne glede na invalidnost, lahko uresniči in prispeva svoje talente.

Pridružite se našemu projektu in skupaj spreminjajmo paradigmo vključevanja invalidnih oseb na delovnem mestu. Zavedajmo se, da pravi napredek nastane, ko se odpremo raznolikosti in izkoristimo polno potencial vseh posameznikov. 💪

#aktualno