Članek
Glavna sporočila projekta Vključen svet
Objavljeno Aug 15, 2023

Zanemarjanje vključevanja in pomanjkanje podpore zaposlenih invalidov lahko privede do pomanjkanja raznolikosti v procesu odločanja in lahko vodi do slabih poslovnih odločitev.

Raznolikost in vključevanje na delovnem mestu pa prinašata številne koristi:

  • Vključujoče odločanje: Raznoliki glasovi omogočajo bolj informirane odločitve in inovativno problemno reševanje.

  • Angažiranost zaposlenih: Vključujoče okolje spodbuja zadovoljstvo, produktivnost in zadržanje kadrov.

  • Razširitev tržnega dosega: Vključevanje invalidov v procese odločanja pripomore k razvoju izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo širšo skupino strank.

Podpirajmo vključevanje invalidov za boljše poslovne rezultate!

#aktualno