Članek
Spodbujamo inkluzivnost: Bohinj ECO Hotel
Objavljeno Aug 01, 2023

Z veseljem in ponosno z vami delimo uspešne zgodbe podjetij in posameznikov, ki spodbujajo inkluzivnost in skrbijo, da je vključenost del vsakdana.

Bohinj ECO Hotel, Sustainable Hospitality Development, družba za upravljanje d.o.o. je prejel nagrado za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov v letu 2020!

Gre za okolju prijazen hotel, z različno ponudbo storitev in nastanitve v zimskem in letnem času. Je eden najbolj naprednih in energijsko varčnih hotelov v centralnem evropskem prostoru. Vsi prostori so opremljeni z izbranimi naravnimi materiali, prav tako vsi prostori v celoti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja funkcionalno oviranim osebah, predvsem gibalno oviranim.

Dokazujejo, da invalidnost ni ovira, da posameznik lahko uresničuje svoje potenciale v primernem okolju s primerno podporo. S svojimi prizadevanji za ustvarjanje sprejemajočega delovnega okolja za vse zaposlene v hotelu so lahko zgled tudi drugim podjetjem v regiji in širše.

#aktualno