Članek
Zavod VOZIM
Objavljeno Aug 30, 2023

Os Zavoda VOZIM so zgodbe ljudi s težko življenjsko izkušnjo (žrtve prometnih in drugih nesreč - para in tetraplegiki). Nudijo jim program psihosocialne rehabilitacije, njihove zgodbe pa pretvarjajo v učinkovite preventivne programe za različne ciljne skupine, predvsem mlade.


Z učinkovitimi preventivnimi programi, podprtimi s kreativnimi socialno marketinškimi kampanjami, dajejo zagon pozitivnim družbenim spremembam. S celostnim in vključujočim pristopom na kreativen način spodbujajo spremembe navad. Te prispevajo k reševanju družbenih izzivov, izboljšujejo varnost, dvigujejo odgovornost ter gradijo trajnost.

“Projektu Vključen svet smo se pridružili, ker naše izkušnje dokazujejo, da inkluzivnost invalidov poškodovancev (paraplegikov in tetraplegikov) ne le ustvarja priložnosti za razvoj in rast posameznika, temveč prispeva tudi k izboljšanju družbe kot celote.”

- David Razboršek, direktor

#aktualno #podporniki