Članek
Mastermind konferenca 2023 - Dogodek leta za vašo osebno in poslovno rast
Objavljeno Sep 01, 2023

Z veseljem z vami delimo dogodek na katerem bo eden izmed 20 predavateljev tudi naš član strokovnega odbora, g. Igor Miljavec.

Igor je član Mastermind akademije, kjer pridobiva znanje na različnih področjih, da ga lahko prenaša na druge. Že 22 let vodi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, a ne kot konvencionalno društvo, ampak z modernimi, v strokovnost in razvoj posameznika usmerjenimi pristopi. Že vse odraslo življenje se zaveda pomembnosti osebne rasti in jo preliva v prakso. Igorjeva vizija zajema širjenje sodelovanja s stroko, kot tudi z uporabniki v Sloveniji in zunaj njenih meja. Njegov moto: Za vse se najde rešitev!

Pri prizadevanju za boljše življenje vseh ranljivih skupin se osredotoča zlasti na dve področji: rehabilitacijo (usposabljanje za vsakdanje življenje) slepih in slabovidnih v domačem okolju ter dostopnost prostora, storitev, informacij in digitalizacije za vse. Najbolj ceni tisto teorijo, ki jo je mogoče prenesti v prakso.

Kot predsednik MDSS (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih) Nova Gorica bo predstavil aktivnosti društva v Sloveniji in tujini.

Na konferenci vam bodo med drugim prikazali:

  • dobre prakse z lokalno skupnostjo,

  • organiziranje različnih aktivnosti za naše člane, od kulturnih do adrenalinskih in

  • vključevanje ranljivih skupin v Mastermind akademijo, kjer pridobivajo ključna za življenje koristna znanja.

Vabljeni v Novo Gorico med 4. in 6. septembrom!

Več o dogodku: https://www.mastermindakademija.com/mastermind-konferenca/

#aktualno