Članek
Zakaj je projekt pomemben?
Objavljeno Sep 05, 2023

Vključevanje invalidov na trg dela prinaša raznolik nabor spretnosti in perspektiv, ki lahko vodijo do bolj inovativne in ustvarjalne delovne sile!

Za podjetja, ki med svoje zaposlene vključujejo tudi invalide, je bolj verjetno, da bodo spodbujala kulturo inovativnosti in ustvarjalnosti. Ta raznolikost razmišljanja in pristopa k reševanju problemov lahko vodi do novih idej in izboljšanih načinov delovanja.

#aktualno