Članek
Razbijamo mite!

Okoli zaposlovanja invalidov krožijo številne napačne informacije, ki jih bomo skozi projekt razbijali.

Objavljeno Sep 08, 2023

Mit: Celoten strošek zaposlitve invalida pade na zaposlovalca.

Dejstvo: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije nudi možnost financiranja ali sofinanciranja zaposlitve invalidov. Omogočajo številne oblike pomoči, kot so oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, subvencije plače invalidov, pomoč pri plačilu stroškov podpornih storitev, pomoč pri plačilu primerne prilagoditve delovnega mesta ter prilagoditev vozila oziroma nakup novega prilagojenega vozila za zaposlenega ali samozaposlenega invalida. V kolikor podjetje kvoto zaposlovanja invalidov presega, pa je opravičeno celo do finančne nagrade.

#aktualno