Članek
Spodbujamo inkluzivnost: Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec
Objavljeno Sep 21, 2023

Z veseljem in ponosno z vami delimo uspešne zgodbe podjetij in posameznikov, ki spodbujajo inkluzivnost in skrbijo, da je vključenost del vsakdana.

Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec je prostovoljno nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, predvsem izboljšanja duševnega zdravja mladostnikov in odraslih, ter ponujajo različne oblike pomoči pri osebnostnih in socialnih stiskah na območju Spodnje Savinjske doline in celotne Slovenije.

V letu 2022 so prejeli nagrado za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov! Njihov glavni cilj je zaposlitev najtežje zaposljivih oseb – bivših uporabnikov, ki so rehabilitacijo zaključili v kateremkoli programu na področju zasvojenosti, zaposlujejo pa tudi uporabnike s težavami v duševnem zdravju. Ves čas iščejo možnosti za trajnejše oblike zaposlovanja.

Konec leta 2021 je imela organizacija zaposlenih 13 delavcev, od tega 9 invalidov v podporni zaposlitvi oziroma skoraj 70 odstotkov zaposlenih. Nekateri od teh invalidov so pri njih zaposleni že vrsto let.

#aktualno