Članek
Slovenski državni holding
Objavljeno Oct 05, 2023

Projekt Vključen svet so se odločili podpreti tudi v Slovenskem državnem holdingu. Pomanjkanje spoštovanja in vključenosti na trgu dela je problematika, ki postaja vedno bolj pereča in zaskrbljujoča tema v svetu delodajalcev. Tudi SDH je prepoznal pomembnost našega projekta in potrebo po spremembah na področju inkluzivnosti. Njihova podpora nam pomeni ogromno, saj gre za podjetje, ki že vrsto let skrbno in odgovorno upravlja s kapitalnimi naložbami države.

V SDH se zavedajo, da morajo biti družbe s kapitalsko naložbo države zgled na številnih poslovnih področjih in s svojim delovanjem in družbeno odgovornostjo postavljati standarde za zasebni sektor. Z demonstracijo zavezanosti k vključevanju invalidov igrajo ključno vlogo pri oblikovanju družbenih norm in vrednot, s čimer naš portfelj družb lahko pripomore k izgradnji bolj pravične, odprte in inkluzivne družbe.

Biti dober in spoštovan delodajalec je danes težka naloga, ki pada na ramena vseh ponudnikov dela. Pomembno je, da si med seboj pomagamo, se podpiramo in izmenjujemo prakse, ki bodo pomagale, da se vsi izboljšamo - skupaj!

#aktualno #podporniki