Članek
Strokovni odbor: Brigita Erjavec Škrbina

Zveza paraplegikov Slovenije

Objavljeno Nov 21, 2023

Naš strokovni odbor je pomemben del projekta, ki aktivno dela na ustvarjanju kvalitetnih rešitev problematike.

Ena izmed članic odbora je tudi Brigita Erjavec Škrbina, strokovna delavka Zveze paraplegikov Slovenije. Na ZPS želi s projektnimi aktivnosti želimo delodajalce osveščati o pozitivnih učinkih enakopravnega zaposlovanja invalidov, o možnostih pridobitve finančnih vzpodbud in z njimi deliti primere dobrih praks.


Zveza paraplegikov Slovenije je ponosna, da je ena od osrednjih partneric projekta, ki

osvešča o problematiki zaposlovanja invalidov. Bistveno je, da projekt aktivno poganjajo sami invalidi, ki stremijo k povezovanju vseh strateških partnerjev z namenom vplivanja na dolgoročne pozitivne spremembe.
Invalidi se kljub evropski in nacionalni zakonodaji, ki predpisujeta nediskriminatoren odnos do invalidov na vseh ravneh družbe, še vedno soočajo z oteženim dostopom do delovnih mest. Omejitve predstavljajo tako nedostopni prostori, kot tudi predsodki do invalidov.


S projektnimi aktivnosti želimo delodajalce osveščati o pozitivnih učinkih enakopravnega zaposlovanja invalidov, o možnostih pridobitve finančnih vzpodbud in z njimi deliti primere dobrih praks. Invalide bomo podprli pri njihovi odločitvi za zaposlitev in jih informirali o možnostih, pravicah in dolžnostih v procesu iskanja zaposlitve. Z državnimi inštitucijami pa bomo nadaljevali aktivno komunikacijo z namenom sistemskega reševanja področne problematike.

#aktualno