Članek
Zakon o osebni asistenci
Objavljeno Dec 07, 2023

Velikokrat obstaja napačno razumevanje zakona, ki določa financiranja asistence za osebe z invalidnostjo na delovnem mestu. Zato smo se odločili, da vam pomagamo z razumevanjem!

Po zakonu o osebni asistenci v Sloveniji se osebna asistenca financira iz proračuna Republike Slovenije, ne pa iz sredstev delodajalca. To pomeni, da delodajalec ni odgovoren za plačilo osebne asistence, ampak se to financira preko drugih državnih sredstev, namenjenih podpori invalidom pri vključevanju v družbo in na delovno mesto.

Zakon določa tudi pogoje za upravičenost do osebne asistence ter postopke in način izvajanja te storitve.

Do celotnega zakona lahko dostopa na tej povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7568

#raziskujemo