Članek
Strokovni odbor: Sonja Vidonja

Združenje Manager

Objavljeno Dec 12, 2023

Naš strokovni odbor aktivno dela na ustvarjanju kvalitetnih rešitev problematike in je izredno pomemben del projekta.


Članica strokovnega odbora, Sonja Vidonja, pomočnica izvršne direktorice Združenje Manager, je mnenja, da je ključ do bolj strpne družbe spoštovanje raznolikosti, kjer se vsakdo počuti varno in sprejeto, kar prispeva k zadovoljstvu posameznika, razvoju podjetji ter splošni blaginji.

Združenje Manager z odgovornim vodenjem in strokovnim upravljanjem prispevajo k skupnemu napredku. Poseben poudarek namenjajo spodbujanju etičnega delovanja slovenskega managementa, zato so se odločili, da se priključijo projektu že v začetku, z namenom ustvarjanja boljše in bolj vključujoče prihodnosti. Delodajalce in širše skupnosti želijo ozaveščati o sposobnostih, ki jih invalidi prinašajo na trg dela.

#aktualno