Članek
Raznolikost = Uspešnost!
Objavljeno Jan 30, 2024

Raziskave kažejo, da so raznolike delovne skupine boljše na zelo oprijemljive načine, bodisi pri pregledovanju finančnih rezultatov ali delovne uspešnosti.

Kaj so prednosti raznolikosti na delovnem mestu?
👉 Organizacije z raznolikimi upravnimi odbori imajo povprečno donosnost lastniškega kapitala, ki je 53 % višja kot pri manj raznolikih odborih.
👉 Ustvarjajo povprečno 14 % višje dobičke.
👉 Pri sprejemanju odločitev se raznolike skupine odrežejo bolje kot homogene skupine.
👉 Organizacije z ženskami v upravnem odboru kažejo boljšo povprečno rast.
👉 Raznolike skupine z novimi in drugačnimi stališču dosegajo boljše rezultate.

Implementiranje raznolikosti za uspeh deluje le, če se izkoristi raznolikost idej in perspektiv, ki jih ljudje prinašajo. To zahteva nekaj truda in načina komuniciranja različnih mnenj in idej na pozitiven način. Zagotavljanje močnega okvirja pomaga prepoznati raznolikost.

Pomanjkanje raznolikosti se lahko kaže v uspešnosti vaše skupine, zato je pomembno aktivno prizadevanje za spodbujanje in vključevanja različnih perspektiv in idej ter ozaveščati o pomenu raznolikosti za ustvarjanje bolj inovativnega in uspešnega delovnega okolja.

Vir: https://www.psychometrics.com/mbtiblog/diversity/diversity-performance/?_cldee=MQM2fuGB_dM9Oc37LXbJTUG5-mmlHdMfMN_seITBb_Y6IgE023NeQGIaE-FjtHHL&recipientid=lead-750da8b880eaed11a7c66045bdec31f4-51d3fc85c199437aa5e91bc3175afc7a&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Monthly%20newsletter%3A%20Psychometrics%20Direct&esid=0bb0c89f-aa79-ee11-8179-6045bdd9c59bb

#aktualno