Članek
Kako lahko prilagodimo delovno okolje za posameznike s težavami v duševnem zdravju?
Objavljeno Feb 06, 2024

Prilagajanje dela za posameznike s težavami v duševnem zdravju je ključno za zagotavljanje pozitivnega delovnega okolja in spodbujanje njihove produktivnosti.

Kako lahko prilagodimo delo na različnih področjih?

⏰ Delovni čas: Omogočanje fleksibilnega delovnega časa, porazdelitev krajših odmorov, možnost občasnega dela od doma.
🏢 Fizično okolje: Prilagajanje delovnega okolja z minimalizacijo hrupa, možnostjo umika v posebni prostor.
🤝 Pomoč glede delovnih obremenitev: Povečanje frekvence nadzora in komunikacije za boljše spremljanje napredka, možnost osredotočanja na specifični del nalog, kar olajšuje izpolnjevanje zahtev in delitev dela med več sodelavcev.
💜 Pomoč s strani drugih: Ponudimo jim možnost mediacije v primeru konfliktov, prisotnost mentorja ali job coacha za dodatno podporo in usmerjanje posameznika v delovnem okolju.

#aktualno