Članek
Kaj nam sporočajo raziskave?

Raziskave na ravni Evropske unije še dodatno potrjujejo, da se projekt ukvarja s perečo temo in aktualno problematiko, ki jo moramo nasloviti tudi pri nas.

Objavljeno Mar 06, 2023

Raziskave na ravni Evropske unije še dodatno potrjujejo, da se projekt ukvarja s perečo temo in aktualno problematiko, ki jo moramo nasloviti tudi pri nas.

  • se 52 % invalidov počuti diskriminiranih.

  • je 80 % invalidnosti neopaznih.

  • je zaposlenih 50,8 % dela zmožnih invalidov, v primerjavi s 87,9 % splošne populacije.

  • 28,5 % invalidom grozi revščina ali socialna izključenost v primerjavi z 18 % splošne populacije.

  • 20,3 % mladih invalidov zgodaj opusti šolanje, medtem ko pri neinvalidih ta delež znaša 9,8 %

  • 29,4 % invalidov doseže vsaj sedmo stopnjo izobrazbe v primerjavi s 43,8 % splošne populacije.

#raziskujemo