Dogodek
Posvet VKLJUČEN.SVET - projekt za vključevanje invalidov na trg delovne sile
Datum dogodka
10.3.2023 09:30
Lokacija dogodka
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Državni svet Republike Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vabijo na posvet VKLJUČEN SVET, Projekt za vključevanje invalidov na trg delovne sile v petek, 10. marca 2023, ob 10.00
v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.


Za udeležbo na dogodku je obvezna elektronska prijava na povezavi TUKAJ do 9. marca 2023 do 10. ure. Število prijav je omejeno. Vsi ostali zainteresirani si bodo dogodek lahko ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek pa bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.


PROGRAM


9.30-10.00
SPREJEM UDELEŽENCEV

10.00-10.05
POZDRAVNI NAGOVOR
Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta

10.05-11.20
PREDSTAVITVE

10.05–10.20
Alenka VIDIC PRAPROTNIK
Predstavitev projekta Vključen svet

Predstavitve pogledov in vlog glavnih partnerjev projekta

10.20–10.35
Danijel KASTELIC, predsednik
Zveza paraplegikov Slovenije

10.35–10.50
Greta Metka BARBO ŠKERBINC, v.d. generalne direktorice
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

10.50–11.05
Helena PORENTA, podsekretarka, Direktorat za invalide
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11.05–11.20
Nina LIČAR, Pravna služba
Gospodarska zbornica Slovenije

11.20-12.00
RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

Posvet bo povezoval Danijel KASTELIC, predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.