Članek
Vključen svet: projekt za aktivno vključevanje invalidov na trg delovne sile tudi uradno zaživel

V petek, 10. marca 2023 je s posvetom v Državnem svetu Republike Slovenije, uradno zaživel projekt Vključen svet.

Objavljeno Mar 15, 2023

V dvorani Državnega sveta je 10. marca 2023 potekal posvet, kjer so srečali predstavniki invalidov, delodajalcev in države. Cilj dolgoročnega projekta je lažje vključevanje invalidov na trg dela, namen posveta pa je bila vzpostavitev začetne točke sodelovanja s predstavitvijo različnih pogledov na trenutne razmere zaposlovanja invalidov ter predvsem zaveza k tesnejšemu sodelovanju med vsemi tremi deležniki.

Projekt "Vključen svet" opozarja na pomanjkljivosti v sistemu trga delovne sile s ciljem doseganja dolgoročnih sprememb, ki bodo invalidom omogočale postati polnopravni član delovne sile, gospodarstvu pa izkoristiti njihov polni karierni potencial. V diskusijo o idejah projekta so bili vključeni predstavniki vseh treh ključnih stebrov projekta: invalidi, gospodarstvo in država.

Med prebivalci Evropske unije je po ocenah več kot 15 % invalidov, med prebivalci Slovenije pa se ta delež giblje med 12 in 13 %, torej ne bistveno manj kot na ravni EU. Med vsemi zaposlenimi v Sloveniji je zaposlenih zgolj približno 4 % invalidov, kar je manj kot tri desetine. Na ravni Evropske unije že dolgo velja strateška usmeritev, da je potrebno ustvariti vključujoče okolje tudi za invalide, da lahko vstopijo na trg dela – to pa velja tudi za Slovenijo. Zaposlovanje invalidov je v Sloveniji je kljub temu še vedno bolj izjema, kot pa razširjena praksa.

Ob koncu leta 2019 je bilo registriranih 12.989 brezposelnih invalidov, do konca leta 2022 pa se je številka znižala na 8.751. Da bomo ta trend nadaljevali, se je potrebno zavzeti za ustvarjanje vključujočega in dostopnega gospodarstva, ki ceni doprinos in potencial vseh posameznikov, ne glede na njihove posebnosti.

Aktivno vključevanje na trg dela prinaša pozitivne vidike za vse deležnike:
- za invalide je vključenost na trg dela ključnega pomena iz več razlogov - med drugim delo namreč predstavlja pomemben vidik osebne identitete, saj zagotavlja občutek pripadnosti ter finančno neodvisnost, s tem pa izboljšuje tudi splošno kakovost njihovega življenja;
- vključitev invalidov v delo ima pozitiven vpliv tudi na gospodarstvo, saj invalidi predstavljajo veliko in raznoliko skupino talentov, njihova vključitev pa pomaga zapolniti vrzeli v spretnostih in povečuje produktivnost, prav tako pa prinašajo raznolikost perspektiv, izkušenj in veščin, ki lahko pomagajo pri spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti na delovnem mestu;
- tudi država ima pri tem izjemno pomembno vlogo, saj je odgovorna za spodbujanje socialne vključenosti in zmanjšanje diskriminacije. S podpiranjem vključevanja invalidov na trg delovne sile lahko država pomaga ustvariti pravično družbo, spodbuja socialno kohezijo in zmanjša socialno izključenost. Prav tako pa država dobi delavca, ki je zaposlen in potrošnik, ki plačuje davke in soustvarja napredno državo.

Pereča problematika, ki jo projekt nagovarja, se bo rešila zgolj z aktivnim sodelovanjem med ključnimi deležniki, torej sodelovanje invalidov, države in gospodarstva ter povečanjem osveščanja javnosti.

Zbrane je sprva nagovoril predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič, nadaljnjo diskusijo pa je vodil predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Danijel Kastelic.

"Nobenih razlogov ni, da invalidne osebe v sodobni demokratični in tehnološko napredni družbi, kot je naša, ne bi aktivno in pravično prispevale k proizvodnim procesom in delovnim okoljem. Skrajni čas je, da vsi deležniki v procesu zaposlovanja invalidov stopimo skupaj in začnemo uresničevati našo skupno vizijo demokratične in vključujoče družbe." - predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Danijel Kastelic

Projekt je predstavila tudi soustvarjalka projekta Alenka Vidic Praprotnik, direktorica o28 komunikacijske skupine, ki pravi, da je bil že skrajni čas, da vključevanje invalidov v delo postane stvar družbene odgovornosti.

"Z zagotavljanjem enakih zaposlitvenih možnosti za invalide lahko podjetja prispevajo k spodbujanju socialne vključenosti in zmanjšanju diskriminacije. To pa pomaga ustvariti bolj pravično in pravično družbo za vse. Kar nam je vsem cilj.” - Alenka Vidic Praprotnik, o28 komunikacijska skupina


Svoje poglede na projekt in problematiko pa je predstavil tudi Gal Jakič, podjetnik in paraolimpijski športnik, eden izmed ambasadorjev projekta.

"Moje izkušnje, tako s stališča delojemalca kot lastnika podjetja so, da je zaposlovanje invalidov pomemben vidik družbenega vključevanja invalidov. Pozitivna diskriminacija pri zaposlovanju invalidov vsekakor prispeva k večji stopnji zaposlenosti invalidov. Hkrati pa je treba na tem področju priznati, da je sistem dober - ni pa idealen.”

Delodajalce je zastopala Nina Ličar iz pravne službe Gospodarske zbornice Slovenije, ki pravi, da so delodajalci nedvomno zainteresirani za odpravo birokratskih ovir pri zaposlovanju invalidov in za vzpostavitev preglednega, transparentnega in celostnega pristopa na področju zaposlovanja invalidov.

“Zato upamo, da bo projekt prinesel nadaljnje korake k ureditvi ustreznih in preglednih pravnih podlag, izobraževanja in sodelovanja ključnih akterjev na področju zaposlovanja invalidov z namenom krepitve zadovoljstva in sinergije med vsemi deležniki procesa in s ciljem čim večjega vključevanja usposobljenih invalidov v zdrava delovna okolja.«

Stran države je na posvetu zastopala Helena Porenta, podsekretarka, Direktorat za invalide iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: "Posebno pozornost v družbeni razpravi o vključenosti moramo vedno nameniti bolj ranljivim v naši družbi. Zato na ministrstvu pozdravljamo osveščevalno in povezovalno vlogo projekta Vključen svet, ki krepi sistem vključevanja invalidov na trg dela. Zaposlitev omogoča finančno neodvisnost, socialno integracijo in izpolnjevanje ambicij, vse to pa je izjemnega pomena za slehernika. Vsak mora imeti možnost biti vključen. Biti vključen pomeni izkoristiti osebni potencial, sodelovati v različnih segmentih družbe in nenazadnje osebno rast ter družbeno kohezijo."

Greta Metka Barbo Škerbinc, v.d. generalne direktorice na Zavodu RS za zaposlovanje je dodatno poudarila potencial zaposlovanja invalidov in dodala, da bodo znanje in izkušnje njihovih strokovnih sodelavcev z aktivnim sodelovanjem v projektu ter njihove aktivnosti za povečanje zaposljivosti invalidov povezovali še z drugimi ključni deležni na trgu dela.

"Za uresničitev izjemno velikega potenciala te skupine zelo različnih posameznikov potrebujemo celoten spekter oziroma nabor rešitev ter storitev in predvsem stabilno podporno mrežo, ki omogoča kakovostno vključevanje invalidov na trg dela. Pomemben del te mreže predstavljajo rehabilitacijski svetovalci Zavoda, ki nudijo invalidom strokovno in celovito podporo pri vključevanju na trg dela, prav zato je izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov del temeljne dejavnosti Zavoda."


Aktivnosti letošnje kampanje "Vsi drugačni, vsi s potenciali" se bodo odvijale vse do konca maja, ko bodo javnosti predstavljeni tudi rezultati raziskave področja zaposlovanja invalidov v Sloveniji.

Sodelujoči so se strinjali, da je izboljšanje trenutnega stanja nujno, kar pa bo mogoče prav z povečevanjem osveščenosti javnosti ter aktivnim sodelovanjem med deležniki.

Celoten posvet si lahko ogledate na povezavi, naknadno pa bodo na spletni strani Državnega sveta pod zavihkom Civilna družba/Posveti objavljene tudi prezentacije govorcev.


#aktualno #Družba #ljubljana #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #Turnišče #tržič #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk